รับทุนมูลนิธิมวลชนทัพภาค1

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด นำนักเรียนจำนวน 27 คน เข้าร่วมรับทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิทัพภาค1 มอบเรือนพยาบาล ณ โรงเรียนบ้านซับใหญ่ อ.วัฒนานคร โดยมีนายกำพล กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นตัวแทนในการรับมอบเรือนพยาบาลดังกล่าว