กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิ.ย.2561 โรงเรียนบ้านเนินสะอาดพร้อมทั้งคณะครูนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2561 โดยจัดให้มีการเดินรณรงค์ในหมุ่บ้านเนินสะอาด เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนและชุมชน ได้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด