กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินสะอาด จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ  วัดบ้านท่าพระจันทร์ และ วัดบ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้นำโดยนายคมกฤช สมสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด  โดยได้ร่วมกิจกรรมถวายเทียน และถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม